zoom

יד וילד 32X17X24

פסל קרמיקה 2010

הפסל נעשה לזכרו של בן דודי אדגר אפשטיין שנרצח  על ידי הגרמנים בגיל 5 בגטו ורשה שנת 1942 . דמותו נעשתה לפי התמונה היחידה ששרדה ממנו.פסל קרמיקהפסל קרמיקה, ילד, יד