zoom

כחוט השערה

כחוט השערה היא אגדה המיועדת לכל גיל ובעיקר לגיל הבוגר.

גיבורת האגדה יוצאת למסע של התבגרות וחניכה בעקבות מושא אהבתה. היא נפגשת בדרכה עם היבטים של נתינה וקבלה, נדרשת להפעיל שיקול דעת, מתגברת על מכשולים ופחדים ומצליחה לגעת בפסגת ההישג, אותו היא גם נאלצת לשמוט.

בסופו של התהליך היא מתייצבת לנוכח התובנות שצברה בנוגע לערכו של מסע החיים, לחשיבותה של דבקות במטרה ולמהותו הרוחנית של הרגש ההדדי.

כחוט השערה

  • Price: ₪ 22.00
    אגדה לכל הגילים מלווה ב16 איורים
  • ₪ 0.00